Auto Detailing by Ceramic Max

Auto Detailing by Ceramic Max

ร้านที่เจ้าของร้านเป็นช่างมาก่อนด้วยประสบการณ์กว่า 8 ปี เคลือบมาแล้วกว่า 2,000 คัน อุปกรณ์+ฝีมืออันดับต้นๆของประเทศ ราคาถูกกว่าเท่าตัว

ราคา: เริ่มต้นที่ 7,000 บาท

ที่อยู่: 11 ถนน ศรีนครินทร์42 ซอย สุภาพงษ์ 1 แยก 3-3 แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพฯ 10250

โทร แชท แผนที่

K Car Wash ขุนกระทิง

K Car Wash ขุนกระทิง

ราคา: เริ่มต้นที่ 4,900 บาท

ที่อยู่: 28/8 ม.8 ต.ขุนกระทิง อ.เมือง จ.ขุมพร 86190

โทร แชท แผนที่